25/10/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Khẩn trương hỗ trợ gạo cho HS vùng khó

Email In PDF.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

View detail ...