19/04/2019

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Tin Nhà Trường


Thời khoá biểu mới - Áp từ ngày 26/8/2013

Email In PDF.
Thời khoá biểu mới - Áp từ ngày 26/8/2013 (Kích Vào đây để xem)


Tin tức (Thử)

Email In PDF.
Tổ Lý – Tin  trường THPT Quang Trung được thành lập trên cơ sở sự chia tách và sát nhập từ 2 tổ chuyên môn Toán –  Tin và Lý – Sinh – Công Nghệ từ ngày 01/8/ 2013. Là 1 tổ bao gồm các môn học mũi nhọn, đội ngũ giáo viên gồm 11 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí có biên chế chính thức và 2 đồng chí hợp đồng.
Hầu hết các đồng chí trong tổ có tuổi đời trẻ, nhiệt tình trong công tác, được sự quan tâm, tạo

Tổ Văn phòng trường THPT Quang Trung

Email In PDF.
Tổ Văn phòng  trư¬ờng THPT Quang Trung trải qua không ít khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, chưa có phòng thư viện, thiết bị còn quá hạn chế đa số là được phân chia từ trường THPT Sơn Hà; Đa số các thành viên trong tổ tuổi đời cò

Chính thức được TL từ năm học 2008

Email In PDF.
Chính thức được thành lập từ năm học 2008, Tổ Văn phòng  trư¬ờng THPT Quang Trung trải qua không ít khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, chưa có phòng thư viện, thiết bị còn quá hạn chế đa số là được phân chia từ trường THPT Sơn Hà; Đa số các thành viên trong tổ tuổi đời cò