24/09/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Vì sao ông Hoàng Xuân Quế bị kiện -quot;đạo luận án-quot;?

Email In PDF.
Theo nguồn tin của PetroTimes, Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Xuân Quế, mã số LATS 576 tại thư viện Trường Đại học Kinh tế quốc dân, bảo vệ năm 2003 có tới 30% nội dụng giống từng từ, từng dấu chấm, dấu phẩy của Luận án Tiến sĩ của NCS Mai Thanh Quế...

View detail ...