24/09/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Nhà nghèo nuôi 6 con học đại học

Email In PDF.
(GD-amp;TĐ) - Nói về sự học hành của con em các hộ gia đình ở địa phương, ông Phạm Doãn Thành, Chủ tịch UBND xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) tự hào: -ldquo;Xã này tuy còn nghèo, nhưng người dân rất coi trọng chữ nghĩa, nhiều gia đình là tấm gương hiếu học.

View detail ...