24/09/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Người “gieo chữ” cho trẻ bất hạnh nơi cửa Phật

Email In PDF.
Gần chục năm ròng rã cùng những học sinh thiểu năng, khuyết tật, câm điếc, tự kỷ. Không có tiền thù lao, không phụ cấp, lại “ôm trọn” nỗi nhọc nhằn, vất vả mà ngay cả cha mẹ các em cũng phải ngần ngại, nhưng cô giáo vẫn miệt mài dạy dỗ, uốn nắn từng con chữ, nét bút cho các con...

View detail ...