24/09/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Bài Viết Giáo Viên (thu 2)

Email In PDF.
Bài Viết Giáo Viên
Tháng 8 năm 2008 Trường THPT Quang Trung được thành lập; Tháng 9 năm 2008 Chi bộ Đảng  của trường THPT Quang Trung thành lập, là những tiền đề cho sự ra đời tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Quang Trung (gọi tắt là Đoàn trường THPT Quang Trung) trực thuộc Huyện Đoàn Sơn Hà.