25/10/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Bài Viết Học Sinh (thu 1)

Email In PDF.
Bài Viết Học Sinh
Hoạt động Đoàn trong những ngày đầu mới thành lập trải qua không ít những khó khăn và thử thách. Cơ sở vật chất thiếu thốn, khó khăn về đội ngũ lẫn kinh nghiệm tổ chức... Đòi hỏi thầy, trò và các Đoàn viên thanh niên trong nhà trường phải vượt qua những khó khăn để tự khẳng định mình. Từ đó đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ phát triển đất nước, phù hợp với sự phát triển nhận thức của thanh niên. Đoàn trường thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của trực tiếp của Chi bộ nhà trường, của Đoàn cấp trên, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các tổ bộ môn, Thường trực Hội cha mẹ học sinhnhà trường, của giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là lòng nhiệt tình, sự sáng tạo trong hoạt động của các thế hệ cán bộ Đoàn và sự đóng góp công sức của toàn thể Đoàn viên thanh niên.
Bình luận (0)Add Comment

Thêm mới bình luận
Thu hẹp | Mở rộng

busy