25/10/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Năm học mới sẽ giảng dạy phòng chống tham nhũng

Email In PDF.
Năm học mới sẽ giảng dạy phòng chống tham nhũng

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn các Sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung phòng chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy từ năm học 2013 - 2014.

Năm học mới, học sinh các cấp học sẽ được học nội dung PCTN. Ảnh: gdtd.vn
Năm học mới, học sinh các cấp học sẽ được học nội dung PCTN. Ảnh: gdtd.vn

Theo đó, đối với THPT, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết, được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 - 12.

Với TCCN, nội dung này được giảng dạy 4 tiết trong môn học Pháp luật TCCN với tổng số tiết của chương trình không thay đổi, trong đó đã chuyển 4 trong số 6 tiết tự chọn thành 4 tiết bắt buộc và được bổ sung vào phần kiến thức bắt buộc 2 bài học về PCTN của chương trình môn học này.

Đối với các cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo trình độ ĐH, CĐ không chuyên về luật: Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết.

Các cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo trình độ ĐH, CĐ chuyên về luật: Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu.

Ngoài ra, các trường lựa chọn đưa nội dung PCTN vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học với một số hình thức như: báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường…Kết hợp đưa nội dung PCTN với việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" (Đề án 1928).

Việc tổ chức giảng dạy nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên và lồng ghép tuyên truyền nội dung PCTN trong các hoạt động ngoại khóa.

Năm học 2013 - 2014, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức giảng dạy nội dung PCTN trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2. Các năm học tiếp theo, Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cho từng cấp học.

Lập Phương