25/10/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Chính thức được TL từ năm học 2008

Chính thức được thành lập từ năm học 2008, Tổ Văn phòng  trư¬ờng THPT Quang Trung trải qua không ít khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, chưa có phòng thư viện, thiết bị còn quá hạn chế đa số là được phân chia từ trường THPT Sơn Hà; Đa số các thành viên trong tổ tuổi đời cò
Tổ Văn phòng  trư¬ờng THPT Quang Trung trải qua không ít khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, chưa có phòng thư viện, thiết bị còn quá hạn chế đa số là được phân chia từ trường THPT Sơn Hà; Đa số các thành viên trong tổ tuổi đời cò