24/09/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Tổ Sử - Địa - GDCD

Email In PDF.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD

I. Vài nét về cơ cấu biên chế tổ.

Tổ: Sử - Địa – GDCD được thành lập từ năm học 2009 – 2010, đến nay đã được 4 năm. Sau nhiều lần sáp nhập với các phân môn khác đến năm học 2013 – 2014 tổ chính thức được thành lập với 3 phân môn: Sử - Địa – GDCD với 7 thành viên.

Trong đó:
- 3 giáo viên địa; 4 giáo viên Sử - GDCD. 

- 3 đảng viên.

Cả 7 thành viên đều là nữ (nên có thể gọi là tổ “ thiếu… nam”). Thật ra trong những năm học trước tổ cũng có rất nhiều nam. Đó là các nam nhân của nhóm TD – GDQP và một “mĩ nam” của nhóm sử, nhưng năm học này nhóm TD – GDQP được nhà trường tách thành một tổ chuyên môn mới, còn “mĩ nam” duy nhất của tổ – Nguyễn Duy Anh thì lên “Sếp phó” rồi.  Tổ Sử - Địa – GDCD trở thành tổ duy nhất không có nam.

 II. Hoạt động của tổ trong những năm qua.

Trong công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống: Hầu hết các thành viên trong tổ luôn giữ vững lập trường, kiên định, yên tâm công tác, yêu nghề, bám trường, bám lớp. Luôn thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qui chế của ngành cũng như mọi qui định của cơ quan đơn vị. Sống chan hòa, giản dị, đoàn kết nêu cao tinh thần tương thân tương ái, luôn phấn đấu để trở thành những tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo.

Trong chuyên môn: Luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn sao cho chuẩn về kiến thức linh hoạt về phương pháp phù hợp với trình độ và đặc thù học sinh miền núi. Nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng công thông tin, … nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong các hoạt động phong trào: luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình có hiệu quả các phong trào do nhà trường, các đoàn thể tổ chức.

III. Thành tích đạt được.

Giáo viên: Hầu hết sau mỗi năm học tất cả các giáo viên trong tổ đủ thời gian công tác đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó có những cá nhân đạt thành tích nổi bật như:

- Năm học: 2009 – 2010 có 1 đồng chí được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen. 1 đồng chí được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB dân tộc tặng Bằng khen.

- Năm học: 2010 – 2011 có 3 đồng chí thi và đạt giải GVDG cấp trường, 2 đồng chí được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.

- Năm học: 2011 – 2012 có 4 đồng chí thi và đạt giải GVDG cấp trường,  3 đồng chí được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen. 1 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Năm học: 2012 – 2013 có 1 đồng chí thi và đạt giải GVDG cấp trường, 2 đồng chí được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen, 1 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Học sinh:

- Năm học: 2009 – 2010 có 1 học sinh đạt giải nhì HSG cấp tỉnh môn Lịch sử.

- Năm học: 2012 – 2013 có1 học sinh đạt giải KK HSG cấp tỉnh môn Lịch sử.

Tập thể: 2 năm liền ( 2011 – 2012, 2012 - 2013) được Sở Giáo dục và Đào tạo xét công nhận là tập thể LĐTT.

Dù thành tích đạt được chưa nhiều nhưng đó là sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân và tập thể tổ chuyên môn ở một trường miền núi mới thành lập. Đó là điều đáng trân trọng. Hi vọng với tinh thần đó trong những năm học tới tập thể tổ chuyên môn sẽ có nhiều thành tích hơn nữa đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường và sự phát triển giáo dục ở địa phương.
                                                                                                                                              TTCM
                                                                                                                                        Đinh Thị Thêu