25/10/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Email In PDF.
TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
Chính thức đ­ược thành lập từ năm học 2008, Tổ Văn phòng  trư­ờng THPT Quang Trung trải qua không ít khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, chưa có phòng thư viện, thiết bị còn quá hạn chế đa số là được phân chia từ trường THPT Sơn Hà; Đa số các thành viên trong tổ tuổi đời còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như trong quản lý. Tuy vậy, dưới sự quan tâm, sâu sát chỉ đạo kịp thời của Chi Bộ nhà trường, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu cũng như sự phối hợp giữa các  đoàn thể, giáo viên trong nhà trường cùng với sự nhiệt tình, năng động, sự nổ lực bản thân của từng cá nhân trong tổ đã tạo cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hoàn thành tốt  các nhiệm vụ được giao trong những năm học vừa qua.
Tổ văn phòng hiện tại có 9 thành viên. Trong đó có 1 kế toán, 1 văn thư – thủ quỹ, 1 y tế, 2 thiết bị, 1 thư viện, 2 bảo vệ và 1phục vụ. Ý thức được chức năng, nhiệm vụ của mình, các thành viên trong tổ cùng nhau đoàn kết,  phấn đấu và ngày càng có những kết quả đáng ghi nhận:
+ Về công tác văn thư, thủ quỹ:
-    Đã giải quyết kịp thời, nhanh chóng các công việc liên quan đến văn thư, quản lí tốt quỹ thu, chi của nhà trường theo đúng qui định.
-    Cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo hướng dẫn của chuyên môn nhà trường.
-    Quản lý tốt công văn đi- đến, hồ sơ lưu trữ,  hồ sơ học sinh (hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ học sinh nghỉ học, hồ sơ thống kê).
-    Hoàn thành các báo cáo đúng thời gian qui định.
-    Giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Ban Giám Hiệu.
+ Về công tác tài chính:
-    Luôn tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong công tác tài chính theo đúng qui định của nhà nước.
-    Giải quyết các nhiệm vụ tài chính của đơn vị. Luôn chủ động trong việc chi trả các chế độ phục vụ cho con người một cách kịp thời.
-    Thực hiện tốt  các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan theo qui định của nhà nước.
+ Về công tác y tế:
-    Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh được theo dõi, chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo, tận tình. Việc cấp thuốc và sơ cứu ban đầu hết sức kịp thời.
+ Về cơ sở vật chất: Công tác kiểm tra, báo quản, giữ gìn cơ sở vật chất của nhà trường được đặt lên hàng đầu.
+ Các công tác khác: Như công tác an ninh, trật tự, công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường sanh - sạch - đẹp ở trường  luôn được chú trọng. Công tác quản lý học sinh trong giờ giải lao ngày càng được tăng cường
+ Thư viện:
-    Thư viện nhà trường đã đi vào hoạt động tích cực, có hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc dạy và học của giáo viên cũng như học sinh.
-    Thư viện hiện có kho sách, phòng đọc khang trang, nguồn sách được bổ sung thường xuyên hàng năm. Đặc biệt, việc cho một số đối tượng học sinh là con gia đình khó khăn, con em dân tộc thiểu số và một số đối tượng chính sách khác mượn sách đã tạo động lực, tạo điều kiện giúp các em học tốt hơn. Thực hiện tốt phương châm: “Trường học thân thiện”; “Thư viện thân thiện”.
+ Thiết bị:
Thiết bị, đồ dùng thí nghiệm được đư­a vào sử dụng. và hoạt động  phục vụ việc dạy và học có hiệu quả cao, công tác phục vụ chu đáo.
    Nhìn chung, trong thời gian qua, mặc dù tính chất công việc của từng thành viên trong tổ có khác nhau nhưng các bộ phận của Tổ Văn phòng đều có ý thức cố gắng phấn đấu để hoàn nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất, góp phần vào việc vận hành có hiệu quả bộ máy của nhà tr­ường.  Trong giai đoạn phát triển tiếp theo của trư­ờng THPT Quang Trung, cùng với các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, thường xuyên tự trau dồi, học hỏi đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân,  hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể vững mạnh góp phần vào sự phát triển của nhà trường nói riêng và của đất nước nói chung.
                                                                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                           Đinh Thị Mỹ Thiện