25/10/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Tổ Toán - Hoá

Tổ Toán - Hoá

Email In PDF.

 

TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN – HÓA


Tổ Toán – Hóa là một trong những tổ chuyên môn được thành lập vào buổi đầu sơ khai khi mới thành lập trường. Qua 5 năm hoạt động, các Thầy Cô thuộc tổ Toán – Hóa  luôn cố gắng nổ lực đã gặt hái nhiều thành công và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và giáo dục.
+ Năm 2008, Tổ được thành lập dưới sự phân công chuyên môn của BGH trường, với tên là: TỔ chuyên môn TOÁN – HÓA – TIN, do cô Nguyễn Thị Bảy đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng.
+ Năm 2010, vì lý do cá nhân cô Bảy chuyển công tác, thầy Hà Tấn Thi nhận trách nhiệm dẫn dắt tổ.
+ Năm 2013, tổ TOÁN – HÓA – TIN được tách riêng thành một tổ chuyên môn mới, có tên là tổ TOÁN – HÓA. Các Thầy Cô tổ Tin được sáp nhập chung với tổ Lý, thành lập tổ chuyên môn LÝ – TIN.
Danh sách giáo viên trong tổ TOÁN – HÓA

STT

HỌ TÊN

NĂM VỀ TRƯỜNG

CHỨC VỤ

Nhóm Toán

1

Nguyễn Văn Trường

Chuyển xuống từ trường THPT Sơn Hà

Tổ Phó

2

Đinh Thị Quyên

Chuyển xuống từ trường THPT Sơn Hà

Giáo Viên

3

Lê Thị Tường Vi

2010

Giáo Viên

4

Trương Quang Thắng

2012

Giáo Viên

5

Lê Thành Văn

2012

Giáo Viên

6

Trần Quang Tuyến

2011

Giáo Viên

Nhóm Hóa

7

Hà Tấn Thi

Chuyển xuống từ trường THPT Sơn Hà

Tổ Trưởng

8

Đinh Thị Thúy Nga

2009

Giáo Viên

9

Mai Thị Kim Thúy

2010

Giáo Viên

10

Nguyễn Thị Yến Nga

2010

Giáo Viên

            Các Thầy, Cô đã chuyển công tác

11

Nguyễn Thị Bảy

Chuyển về trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

 

12

Nguyễn Văn Linh

Chuyển về trường THPT Dân Tộc Nội Trú

 

13

Đinh Thị Tâm Minh

Chuyển về trường THPT Nguyễn Công Phương

 

14

Huỳnh Thị Hồng Nhung

Chuyển về trường THPT Nghĩa Hành II

 

15

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Chuyển về trường THPT Trần Kỳ Phong