25/10/2021

Cập nhật gần nhất01:26:46 AM GMT

Tổ Sử - Địa - GDCD

Tổ Sử - Địa - GDCD

Email In PDF.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD

I. Vài nét về cơ cấu biên chế tổ.

Tổ: Sử - Địa – GDCD được thành lập từ năm học 2009 – 2010, đến nay đã được 4 năm. Sau nhiều lần sáp nhập với các phân môn khác đến năm học 2013 – 2014 tổ chính thức được thành lập với 3 phân môn: Sử - Địa – GDCD với 7 thành viên.

Trong đó:
- 3 giáo viên địa; 4 giáo viên Sử - GDCD. 

- 3 đảng viên.